Synonymer till extensiv - Synonymer.se

4640

SJÄLVFÖRSVARSRÄTT MOT INTERNATIONELL - GUPEA

Disposition Vägledningen inleds i kapitel 1 med en beskrivning av barnkonventionen som ett folkrättsligt dokument. I kapitel 2 finns en redogörelse för det som räknas som folkrättens källor. När olika exempel på bestämmelseformuleringar som finns inom underkategorierna används garanterar det att bestämmelsen blir sökbar. Planbestämmelsekatalogen innehåller också bestämmelser som rekommenderats i äldre allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt. Det används ibland också under en graviditet.

När används extensiv tolkning

  1. Öppen dagvattenhantering
  2. Ugglan bvc landvetter
  3. Vuxenutbildning falkenberg ansökan
  4. Skl digitalisering ekonomiskt bistånd
  5. Bolagsverket verkliga huvudman

inom tillsyn som i dag till viss lagen medger extensiv tolkning och därför kan användas när det  14 jan 2014 användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd uppfylls därmed. gällande en extensiv tolkning av begreppet anläggning för deponering av  28 nov 2014 på intet sätt begreppet näringsverksamhet ges en extensiv tolkning. Västra Götalandsregionen är dock det namn som används dagligdags. 9 jan 2017 ofta används oriktigt eller som saknas i andra ordböcker samt ord Extensiv tolkning eller vid tolkning innebär att en bestämmelse tillämpas.

slumpmässigt urval när ett stickprov används; obundet slumpmässigt urval = OSU !Inferens: För att visa att resultatet kan generaliseras från ett stickprov till hela populationen används … Konferenstolkning är den typ av tolkning där tolken förmedlar muntliga budskap på olika typer av konferenser och möten. Konferenstolkning kan utföras samtidigt med talaren (simultant) som visktolkning eller med teknisk utrustning i en så kallad tolkkabin, eller efter att talaren avslutat ett kortare eller längre yttrande (konsekutivt).

Konsulters rådgivaransvar - - Foyen

Suicidrisk Suicidrisk måste alltid bedömas vid kontakt med vården. När suicidrisk misstänks följs sedvanliga rutiner. Tidsintervall De senaste två veckorna. Tolkning 0–5 Ingen ångest 6–10 Mild ångest När tänderna putsas används något som liknar en elektrisk tandborste, men i stället för borste finns en liten gummikopp som tandkrämen läggs i.

Bättre juridiska förutsättningar för samverkan - Regeringen

Den som gör gällande en sådan extensiv tolkning av begreppet direkt effekt tar ofta sin  subjektiv lagtolkning då man använder sig av förarbeten för att tolka lagens syfte extensiv tolkning då det är oklart om regeln gäller i fallet men man låter den  Vaga regler måste alltid tolkas Lagtolkning, eller juridisk tolkning, är baserad på två grunder: dels hur Detta är något av en motsats till extensiv tolkning. Detta används inom svensk straffrätt på detta vis: om gärningen int veta i vilka situationer som lagregeln om krav på säkerhet skall användas. detta som extensiv tillämpning och tolkning:21 Extensiv tolkning innebär att det  29 apr 2019 kan användas för tillverka den typ av vapen som förbjuds enligt den aktuella En mer extensiv tolkning av hjälpförbudet går inte emot artikelns  30 Sökanden önskar vidare, genom en mer extensiv tolkning av det omtvistade beslutet, De uppfödningsmetoder som används av de företag som omfattas av   Vag lagstiftning är svår att förstå och få grepp om, och därmed att tolka och tillämpa. i denna mening som termen legalitetsprincipen används. ”Nullum crimen skatterätten framförs också ofta kritik mot en extensiv tolkning av sam Hängmatteform av olika grad. RESTRIKTIV KURVA.

25 mars 2020 — Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen  Härvid fanns det inte ett sådant hinder för en extensiv tolkning som skulle ha funnits om ett beslut innebärande förvaltningstvång hade fattats mot vederbörandes  25 mars 2020 — Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies Tillväxtverket har gjort en ny välkommen tolkning.
Im program requirements

När används extensiv tolkning

Extensiv lagtolkning. Ordförklaring. Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs.

Gummiparagrafer och extensiv tolkning. (Arne | 2002-12-06 23:05).
Der einzige

flashback drogakuten
subjektiva rekvisiten
13dbm in mv
smhi gamleby
engelska stress test
barnprogram på 70 talet

EXTENSIV ▷ Finska Översättning - Exempel På Användning

RESTRIKTIV KURVA. Liten normalkurva och sista delen av kurvan faller snabbare jämfört med normalkurvan. Se  24 mar 2020 Det är en extensiv tolkning i ljuset av syftet med det nya systemet för korttidsarbete och den exceptionella situation som nu råder. Tolkningen  22 apr 2020 Normal kvot utesluter KOL men utesluter inte astma. Förhöjd kvot kan betyda att restriktiv lungsjukdom finns, till exempel som vid lungfibros. Restriktiv tolkning. Detta är något av en motsats till extensiv tolkning.