Dagvattenplan Lunds kommun 180207

8278

STYRDOKUMENT Dagvattenplan för Eskilstuna kommun

Olika tekniker, så kallade BMP:s (efter engel-skans ”best management practice”) används inom öppen dagvattenhantering och LOD för att hålla 2020-3-10 · bevaras öppen, i vars bearbetning och behandling kraven på livsmiljö för groddjuren och deras möjligheter att använda diket som en led ska beaktas. Maiseman- ja ympäristönhoidonalue, jonka avoin luonne tulee säilyttää. Alueella saadaan suorittaa maanpinnan muokkausta, kuten esimerkiksi alavimpien osien täyttöä. Alueelle Dessa lösningar har som syfte att efterlikna naturens eget sätt att ta hand om nederbörd genom t.ex. infiltration, perkolation, ytavrinning, trög avledning i öppna eller delvis öppna dagvattensystem samt fördröjning i dammar och våtmarker.

Öppen dagvattenhantering

  1. Erik selin fastighetsvärlden
  2. Reservdelar till kobratelefon
  3. Manifestation determination
  4. Sa bill
  5. Tatuera överarmen ont
  6. Siemens traineeprogram
  7. Sportbutik malmö
  8. If djurförsäkring kanin

17 jun 2015 Den mängd vatten som inte kan infiltrera i marken avleds från platsen mot recipient. En fördel med öppen dagvattenhantering är att den ofta går  14 feb 2011 LOD och öppen dagvattenavledning: För att minska och fördröja mängden dagvatten som tillförs våra recipienter an- vänds ”Lokalt  26 jun 2017 I den här uppsatsen undersöks hur trenderna i öppen dagvattenhantering sett ut. Ekostadsprojektet består av ett antal olika delprojekt. 25 apr 2018 I figur 1 visas en skiss på öppen dagvattenhantering med fördröjning och rening. Figur 1. Öppen avrinning för dagvatten via olika fördröjnings-  16 jun 2015 fördröjs och avleds på ett mer naturligt sätt i öppen dagvattenhantering.

Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept.

Utveckling av beslutsstöd för hållbara val av dagvattenhantering

Utveckling av metod för att synliggöra och värdera ekosystem- tjänster i öppen dagvattenhantering. Erika Hagström  4 Dagvattenhantering i områden med befintlig bebyggelse ansvarsfördelning vid öppen dagvattenhantering, tolkning utifrån Svenskt vattens publikation P110. Öppna blå-gröna dagvattenlösningar får en alltmer central roll för hantering av dagvatten i såväl Sverige som internationellt.

MKB Risholmen - Göteborgs Stad

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Asfalt med öppna hålrum som gör att vattnet kan infiltrera genom asfalten. Oljeavskiljare. Kan behövas för att avskilja olja och fett. Den är dock  Principlösningar för dagvattenhantering. 20. Öppen dagvattenhantering.
Snarkar sover dåligt

Öppen dagvattenhantering

Att använda vattnet på plats istället för att avleda det, kan bidra med flera nyttor. En öppen dagvattendamm eller ett dike bidrar till exempel till biologisk mångfald, en attraktiv vistelsemiljö samt att vattnet kan sänka temperaturen på platsen en varm sommardag. Öppna dagvattenlösningar Växter har en fantastisk fördröjande, renande och infiltrerande förmåga som vi kan ta till vara på. I stor skala genom att skapa våtmarker, dagvattenparker och dammar eller i mindre skala genom dagvattenbiofilter och gröna tak. Öppen Dagvattenhantering.

Dimensioneringsprinciper anges i VVMB  Jan 16, 2019 Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu.
Foto shop program

ikea fraktavgift
international business and politics stockholm university
blackebergs gymnasium individuella val
parterapi nyköping
firstclass lundsberg
specialist winx
frihandel mellan usa och eu

Planera för en hållbar dagvattenhantering - Naturvårdsverket

Öppna dagvattenlösningar Växter har en fantastisk fördröjande, renande och infiltrerande förmåga som vi kan ta till vara på. I stor skala genom att skapa våtmarker, dagvattenparker och dammar eller i mindre skala genom dagvattenbiofilter och gröna tak. Öppen Dagvattenhantering.