163. Fokus ekonomiskt bistånd – dags att bryta

2890

Nyheter - Dokumentinfo

SSBTEK för ekonomiskt bistånd SSBTEK är en tjänst som förenklar kommunernas handläggning för ekonomiskt bistånd. Genom att tjänsten automatiskt förmedlar uppgifter från flera myndigheter och organisationer på ett säkert sätt, får handläggaren ett korrekt och aktuellt underlag och … Ekonomiskt bistånd i Sverige digitalisering, extern och intern samverkan för att nå målgruppen långtidsmottagare av ekonomiskt bistånd. Att stärka brukarens delaktighet genom att utgå från brukarens sekreterare till ekonomiskt bistånd. (SKL 2015a) Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – har inte ökat nämnvärt de senaste åren. Det säger SKL – Sveriges kommuner och landsting.

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

  1. Skillnad på självförtroende och självkänsla
  2. Estero fl

16 mar 2017 Vilken nytta kan Inera göra för SKL? Genom att Finns det några bra exempel på hur digitalisering gör nytta i kommunal verksamhet? 12 mar 2018 Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten. Socialstyrelsen 2013. Stärkt skydd för barn och unga.

tillsammans med Ola Johnsson, PwC, projektet Automatisering av handläggningsprocessen ekonomiskt bistånd som har genomförts med 24 kommuner.

En effektivare kommunal räddningstjänst, SOU 2018:54

I somras kom en rapport i ämnet ut, och nu i början av november träffas politiker, chefer, strateger och personal från en rad kommuner på ett seminarium för att diskutera problem, möjligheter och tips. Kompetensförsörjning och ekonomiskt bistånd christina.norlinmistander@skl.se Christina Norlin Mistander 5 februari 2018 Genom att automatisera handläggningsprocessen av ekonomiskt bistånd blir det minskad administration och tid kan frigöras. Tiden som frigörs innebär att arbetskraft kan ställas om till andra processer, till exempel stöd till egen försörjning genom arbete.

Utredning av digital handläggning av ekonomiskt bistånd för

Landsting (SKL) och som de potentiella fördelar en digitalisering av den ekonomiska biståndsprocessen utfördes en ekonomiskt bistånd via webben, göra sin ansökan, skicka in sin ansökan elektroniskt samt bifoga eventuella bilagor och kvitton elektroniskt. 2.3 DIGITALISERING INOM EKONOMISKT BISTÅND (SKL 2018). Att automatisera klientens process genom systemet kan leda till att den mänskliga interaktionen går förlorad.

Idag finns arbetssättet implementerat i ca 30 kommuner. Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – har inte ökat nämnvärt de senaste åren.
Sveriges största åkerier

Skl digitalisering ekonomiskt bistånd

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd – det som tidigare kallades för socialbidrag – har inte ökat nämnvärt de senaste åren. Det säger SKL – Sveriges kommuner och landsting.

Ett långvarigt biståndsberoende innebär både minskad livskvalité för biståndsmottagare och ökade kostnader för kommunerna.
Karlskoga lasarett ortopeden

kollektivavtalet för butikspersonal i detaljhandeln lön
personlighet grön gul blå röd
matte 3 kurs distans
36 leken frågor
sofia zetterqvist instagram
brinellgatan nässjö
daniel moller md

Digitalisera process för ekonomiskt bistånd

Inom ekonomiskt bistånd kan automatiseringen ske genom elektroniska ansökningar samt sammanställning av beslutsunderlag (SKL 2018). Att automatisera klientens process genom systemet kan leda till att den mänskliga Effektivisering av ekonomiskt bistånd i det digitala samhället: En kvalitativ studie om digitaliseringens effekter på ekonomiskt bistånd utifrån biståndshandläggares perspektiv Uwizeye, Miana Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. för kommunen i form av ökade skatteintäkter och minskat ekonomiskt bistånd.