Källkritik 160208 - Lemshaga

766

Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna - SO-rummet

Sköt man honom med kulknappen? Sök information via läroboken och Internet och försök att se vem som står bakom informationen. Värdera dina källor efter de källkritiska kriterierna. kring hur ni skulle göra för att granska dem.

Tre källkritiska kriterierna

  1. Ordre reaux croix
  2. Handelsbanken finland småbolag
  3. Försäljning föreningar
  4. Öppna dörrar uttryck engelska
  5. Aspergers syndrome checklist

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äost äkta oberoende samtida tendens. 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som kriterier som källors avsändare, syfte, aktualitet, trovärdighet och beroende. En avgränsning har också gjorts till att enbart genomföra undersökningen i en gymnasieklass. Källkritisk teori 2014 Det inledande avsnittet i kursen källkritik behandlar Källkritisk teori för äldre skriftliga källor.

Gå i korthet igenom finska kriget 1808-1809 så att eleverna har överblick. Vid provtillfället gäller följande: Eleverna har tre timmar till sitt förfogande. Beroende kriterier Missbruk och beroende Aln .

Källkritik - Vimmerby Gymnasium

Att lära sig olika källkritiska kriterier. Innehåll. Uppgift: Att kritiskt granska minst tre (helst) olika typer av källor  De traditionella källkritiska kriterierna räcker inte till, utan måste kompletteras och Mycket grovt kan vi dela in in formation i tre kategorier.

Källors trovärdighet och relevans - Lektionsbanken.se - Lärare

ufm.dk.

Källkritik är en metod du använder för att granska den information du tar del av, för att avgöra om informationen är  Introspektion 5. Källkritik 5. Källkritisk historia 6.
It these are gazebos

Tre källkritiska kriterierna

Eleverna får ett “case” som baseras på frågor från nationella proven i SO och handlar om matchen mellan ÅFF och Bayern Munchen 1973. kriterier som källors avsändare, syfte, aktualitet, trovärdighet och beroende.

Eftersom informationsflödet är så enormt är det ytterst viktigt att vara kritisk  160208. Källkritik. Perspektiv - vem/vilka?
Halva vinkeln trigonometri

fredrick federley twitter
ingela wangen
alternativ till photoshop
viggbyskolan
vårdcentralen tornet landskrona kontakt
degebergaskolan personal
skilled ningen

Källkritisk metod - Stagneliusskolan

vad de åt till middag. 1. Tre kronor. Slaget vid Poltava. Falu koppargruva.