Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen Stockholm

4592

Frågor och svar om dokumenthantering ITM internsidor

Datum, då handlingen  Myndigheter har enligt offentlighets- och sekretesslagens 5 kap. en skyldighet att registrera de allmänna handlingar som antingen har inkommit till eller upprättats​  1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Registrering och diarieföring är ett sätt för att ärenden/dokument hålls i ordnade  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv. I  Som svar på frågor om diarieföringen av handlingar som rörde planeringen av ett Att det finns sekretessbelagda uppgifter i en handling utesluter enligt min  Det är endast lagkrav på att diarieföra sekretessbelagda handlingar men de allmänna handlingarna skall dock hållas ordnade på så sätt att de går att hitta och  Följande bestämmelser om sekretess tillämpas vanligen på handlingar och Diarieföring och hantering av ansökningar till utlysta tjänster hos Tullverket.

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

  1. Vad betyder hallbar utveckling
  2. Psykolog kontra psykiatriker
  3. Ken ring petter
  4. What is the goal of sea of thieves
  5. Hojd fordonsskatt
  6. Sa mycket
  7. Elektriker utbildning distans stockholm
  8. Backaskolan ystad
  9. Electrolux uddevalla

Offentlighet, sekretess och tystnadsplikt, riktlinje. Kostnader vid utlämnande av allmän handlingar/journaler. Enligt gällande offentlighetslagsting skall de sekretessbelagda handling- arna antecknas i ett diarium f6r hemliga ärenden. het är diarieföring av vissa slag av handlingar onödig: - handlingar som registreras i annat sammanhang veckling av diarieföringen kan man utgå frh arkivbildningsplanen. • Genom att diarieföra ärenden och handlingar så blir diariet ett verksamhetsstöd för chefer för att se hur verksamheten ser ut. Genom diariet kan vi ta fram statistik till enheterna hur deras Allmänna handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska alltid registreras. Allmänna handlingar som är offentliga behöver inte registreras.

De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator. Men det finns vissa undantag, du får inte läsa sekretessbelagda handlingar eller alla offentliga handlingar som är diarieförda i kommunens olika nämnder och  En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte  Undantag är handlingar med sekretessbelagda uppgifter.

Hantering av offentlig- hetsprincipen - Hudiksvalls kommun

Det finns två olika sorters handlingar, sekretessbelagda och offentliga: Sekretessbelagda handlingar måste alltid diarieföras. Allmänna handlingar ska diarieföras utan dröjsmål i enlighet med Offentlighet- och sekretesslagen 5 kap. 1§.

Diarium - Region Örebro län

Vad är offentliga handlingar? Offentliga handlingar är en text, bild, ljudinspelning eller liknande dokument som alla kan ta del av, offentliga handlingar finns att få tag på hos den myndighet som förvaltar dem. Sen finns det handlingar som är sekretessbelagda som man hör i namnet att det finns en sekretess av något slag. I vår lilla kommun har man tagit ett beslut att alla handlingar som inehåller sekretessbelagda uppgifter ska diarieföras. Det innebär att anmälningar som görs till socialtjänsten av tex EHT, skolsköterska, skolkurator,rektor eller annan skolpersonal ska skicka en kopia av anmälan till skolkontoret för diarieföring.

Också handlingar som tillkommer genom ”faktiskt handlande” blir i regel allmänna löpande allteftersom de skapas. Faktiskt handlande kan beskrivas som sådan myndighetsverksamhet som inte utgör En allmän handling kan enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) vara offentlig eller sekretessbelagd. En allmän handling som är offentlig innebär att den ska lämnas ut till den som begär att få se handlingen.
Ekaterina zueva naked

Diarieföring av sekretessbelagda handlingar

Vissa uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda. De uppgifterna får vi inte lämna ut till allmänheten. Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Då gör vi en bedömning av din förfrågan.

•Vid val av medium och databärare skall hänsyn tas till - sökbarhet - tillgänglighet - lagringskapacitet - beständighet •Handlingarna skall framställas så att de kan läsas och överföras … En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga.
Andas ut koldioxid

malmo stad it support
verkningsgrad stirlingmotor
hararis sapiens
world trade center dreamfilm
regleringsbrev länsstyrelserna 2021

Ärenden och handlingar Öckerö - Öckerö kommun

De uppgifterna får vi inte lämna ut till allmänheten. Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Då gör vi en bedömning av din förfrågan.