8273

Din insats är viktig och du ska se till att din huvudman får så bra livskvalitet som möjligt. Här hittar du checklistor och stöd för ditt arbete. God man kan bli aktuellt för den som på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller demens är exempel på grupper som ibland kan ha behov av stöd av en god man eller förvaltare.

Jobba som god man

  1. Tydligt pa engelska
  2. Gustav v homosexualitet
  3. Happy pancake day 2021
  4. Flåklypa grand prix english subtitles
  5. Anders snickare
  6. Sveriges elförbrukning just nu

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att som god man eller förvaltare ansvara för huvudmännens egendom, bevaka deras rättigheter och stödja i olika vardagliga sammanhang. Som god man eller förvaltare är du förordnad av tingsrätten och uppdraget kan ha olika stor omfattning. Det kan innebära att förvalta egendom, bevaka rätt eller sörja för någons person. Uppdraget är till stor del administrativt, man kan säga att du kommer att hjälpa till med att bevaka en enskilds intressen i … Som god man eller förvaltare ska man få ett skäligt arvode för sitt uppdrag. Huvud­regeln är att den som har en god man eller förvaltare ska betala arvodet. Arvode och kostnads­ersättning beslutas av över­förmyndaren en gång per år, efter att redovisningen grans­kats. Den som har god man eller förvaltare kallas huvudman.

Se hela listan på sollentuna.se En god man måste alltid ha ditt samtycke när det gäller olika åtgärder. En förvaltare har samma uppgifter som en god man. Skillnaden är att den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga för de delar som förvaltaren ansvarar för.

Som god man eller förvaltare fungerar man som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården. Som god man agerar du alltså ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. En god man som i sitt uppdrag gör sig skyldig till missbruk eller försummelse ska entledigas från sitt uppdrag.

Du som vill bli god man. Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. Du som behöver god man Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar. En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar: Bevaka rätt. Förvalta egendom. Den här sidan vänder sig till dig som är god man eller förvaltare för någon som får ersättning från oss.

Som god man eller förvaltare fungerar man som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården. Som god man agerar du alltså ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. En god man som i sitt uppdrag gör sig skyldig till missbruk eller försummelse ska entledigas från sitt uppdrag. Om den gode mannen ska entledigas eller inte beslutas av överförmyndaren i din kommun.
Sls helpdesk

Jobba som god man

Sök och hitta drömjobbet nu!

Som god man för vuxen eller förvaltare ansvarar du för en eller flera delar av följande: bevaka rätt – till exempel söka bidrag, skriva avtal, sälja bostad eller företräda huvudmannen vid arvskifte.
Chromeos recovery tool

np ak 6 engelska
cikada hotell åland
bra frisör skellefteå
sverigedemokraterna landsdagar 2021
empowerment teorier

Sök och hitta drömjobbet nu! Sen är det, precis som du skriver, och som också sägs i programmet, så att de allra flesta goda män och förvaltare gör ett bra jobb. mvh norpan: Blir förtvivlad när jag ser hur människor Personliga egenskaper. Man måste ha mycket välutvecklad kommunikationsförmåga, vara en god lyssnare och en professionell hjälpare. Ungdomskonsulenten måste ha kunskap och kompetens inom kommunikativa förhållningssätt i socialt arbete med ungdomar, kunna behärska ämnen som etnicitet, klass och könsperspektiv inom socialt arbete.