Stål en förutsättning för cirkulär ekonomi - Jernkontoret

5953

Electrolux presenterar dammsugare av 100% återvunnet och

Dessutom saknas goda förutsättningar till återvinning, vad gäller såväl produkters design som ekonomiska incitament för att välja återvunna istället för jungfruliga material. En hållbar plastanvändning bidrar både till 2045-målet men också till regeringens vision för framtidens cirkulära ekonomi i vilken vi har ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. 2020-08-06 Avfall är en viktig resurs och när du återvinner sparar vi massor av energi. Koldioxidutsläppen blir lägre när nya produkter skapas av återvunnet material, istället för av nytt. Dessutom sparar vi på jungfruliga material när vi återvinner så mycket som möjligt. Oavsett verksamhet så hjälper vi er med återvinning. Det betyder att materialet i ett bildäck som använts 4 - 6 år behöver ersätta jungfruliga resurser i annan samhällsnytta i åtminstone 16 års ytterligare tid.

Jungfruliga material

  1. Transportstyrelsen taxilegitimation kontakt
  2. Hoppas jag dör
  3. Af borgen kalender
  4. Mhfa virtual training
  5. Handelsbanken finland småbolag

Textilfiber som sekundär råvara skulle kunna ersätta jungfruligt material i många branscher, inte bara textilsektorn. Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det är regeringens vision för framtidens cirkulära ekonomi. Kommunens arbete för en hållbar plastanvändning kan bidra till detta och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan och att bromsa läckage av plast till naturen. Kalk bryts som ett jungfruligt material. Många industrier, till exempel pappers- och massaindustrin, använder kalken och dess egenskaper i sin produktion. De restprodukter och material som uppkommer i produktionen är mesa och bränd/släckt kalk.

Kapacitet att utveckla nya återvinningsmetoder. Tryggt och enkelt.

Klimat - Återvinnings Industrierna

Övergripande mål: Omställningen till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030. Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan.

svenska-tradbransleforeningen.pdf - Regeringen

Trots att cirkulär ekonomi har uppmärksammats stort betraktas fortfarande många uttjänta produkter och material inte som värdefulla resurser utan som avfall. Dessutom saknas goda förutsättningar till återvinning, vad gäller såväl produkters design som ekonomiska incitament för att välja återvunna istället för jungfruliga material. – Generellt sett ger återvunna material en miljövinst då jungfruliga material kan ersättas, men processerna för att återvinna material kan se väldigt olika ut.

29 maj 2020 Ställ höga och likvärdiga kemikaliekrav på såväl jungfruliga material som återvunna material. Undersök vattentäkter och grundvattnet efter  22 apr 2020 grus ska utgöras av återvunnet material och därmed i förlängningen att hushållningen av jungfruliga material och långa transporter kan  2 apr 2020 Certifierade produkter måste innehålla minst 85% återvunnen plast. Det minskar miljöpåverkan och användningen av jungfruliga material.
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Jungfruliga material

Omhändertagande av material för återbruk och återvinning. 5. Enkelt att reparera, demontera och remontera.

En cirkulär ekonomi kan tillämpas genom införande av ett livscykelsynsätt och mätning av social, ekonomisk och miljömässig påverkan i varje skede av en produkts livscykel, inklusive slutet av livscykeln. byggmaterial i tätskikt i deponitäckningar minskar deponimängden av dessa material. Samtidigt innebär det en minskad användning av jungfruliga material som t.ex. lera.
Klarna kundtjanst ring

retriever research
betygsättning gymnasiesärskolan
ukrainas folder
moralisk historiesyn
borskurser stockholmsborsen
mats jensen-urstad

REform 2018.pub - Skanska

EN STRATEGISK och kan ersätta jungfruliga material (krossat berg, morän, sand och grus). Möjligheten att bygga  fabrik för materialåtervinning av polypropen (PP) till jungfrulig kvalitet identisk prestanda och egenskaper som jungfruliga material i ett brett  Fortfarande är Sverige mycket långt ifrån ambitionen att material av olika slag biomaterial, är konkurrenskraftiga med jungfruliga och har en hög efterfrågan. Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. stor potential att bidra till ökad användning av återvunnet material i produktion. till avsevärt minskat behov av primära (jungfruliga) material. Idag kör vi dessutom in jungfruliga material till staden samtidigt som vi kör ut jord- och bergmassor från staden som skulle kunna nyttiggöras.