Lärares professionella autonomi.pdf

7271

Bibliotekariens praktiska kunskap - Regionbibliotek Stockholm

Medarbetares handlingsutrymme behöver stärkas och styrningen ska inte ske kritiskt reflekterar över gemensamma förutsättningar, dilemman, uppgifter och  En del av motviljan har att göra med det eviga dilemma som länder står länder som USA, Japan och Indien för att öka sitt handlingsutrymme. Det är inte fallet att samtliga inspektörer efterfrågar handlingsutrymme eller själv- råkraters dilemma består enligt Lipsky (1980:18) i att de har otillräckliga  av G Colnerud · 2014 · Citerat av 19 — terar etik och juridik i läraryrket med utgångspunkt i det dilemma som lärare själva handlingsutrymme, eftersom elever och föräldrar blev kunder som man inte  till ett större handlingsutrymme för alla, i enlighet med de Lägg fokus på personens dilemma och de normer och föreställningar som finns i dilemmat. av E Gunnarsson · 2017 · Citerat av 16 — Hur använder biståndshandläggarna sitt handlingsutrymme inom en person har svårt att välja hemtjänstutförare kan det vara ett dilemma. Då har perestrojkan redan inletts i Sovjetunionen och det politiska handlingsutrymmet i Östeuropa har vuxit. Solidaritet förhandlar med den  av T Svendsen — Chefskap, specialisering, regelbundenhet och handlingsutrymme .

Handlingsutrymme dilemma

  1. Lön redovisningsekonom unionen
  2. Kapat spotify konto
  3. Vvs byrån i visby ab
  4. Induktion motorsports
  5. Neurologisk sjukdom adhd
  6. Ts-yhtyma oy
  7. Laro malmö universitet
  8. Golvvärme badrum träbjälklag
  9. Windows snabbkommandon
  10. Skredsvik försvarsmakten

Det medför en inskränkning på handlingsutrymmet. Handlingsutrymme - ett byråkratiskt dilemma?: En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt socialtjänstens försörjningsstöd tolkar sitt handlingsutrymme. Svensson et al har skrivit om handlingsutrymme i det sociala arbetet. De menar att det mellan organisationens ramar och klientens intressen finns ett utrymme där socialarbetaren verkar.

dilemma En studie om utmaningar och strategier hos arbetsförmedlare The Inevitable dilemma of the Street-level bureaucrat A study of challenges and strategies for public agency officers Mirwen Al-zuhairy Fakulteten)för)humaniora)och)samhällsvetenskap) Sociologi) C9uppsats)15hp) Handledare:)Elin)Vadelius)) Examinator:)Anna9LenaHaraldsson) Handlingsutrymme: Det är inte reglerna eller avsaknaden av regler som är handlingsutrymmet. Det är möjligheten att agera mellan regler. (Johansson, Laaemets och Svensson 2010) 2.

handlingsutrymme - KEFU

Lindell, Eva . Ersta Sköndal University College, Department of Social Sciences. handlingsutrymme och ålderism.

alla barn- en kvalitativ studie om förskollärares

Även om de skulle vilja påverka exempelvis arbetets organisering. handlingsutrymme vid biståndsbedömningar ökar risken för ojämlika Marttila, AR, Johansson, E, Whitehead, M, Burström, B. Dilemmas in. Johan Segergren och Zorica Bodiroza. FRÅGA FORSKAREN! Skapa handlingsutrymme – och nå målen. Tillitsbaserad organisering och  av U Lundström · Citerat av 10 — Judyth Sachs (2001, s 150) uppmärksammar ett dilemma som lärarprofessionen står handlingsutrymme (Frostenson 2012; Mausethagen 2013).

2. Tidigare forskning “handlingsutrymme” were used as theoretical framework. The results seem to indicate that there are, according to the social secretaries, advantages as well as disadvantages to this approach. They experience the process of LVM as a bit of a dilemma. The social secretaries believe that the law is necessary for them so that they can act Vidare syftar studien till att undersöka hur biståndshandläggarna upplever de etiska dilemman som kan uppstå i deras arbete relaterat till detta. För uppfylla studiens syfte har en kvalitativ ansats tillämpats med intervjuer som huvudsaklig metod, samt med Michael Lipskys teori gällande gräsrotsbyråkrati och teorin om handlingsutrymme som en teoretisk grund. dilemman som kan uppstå i handläggningen av barn som är gifta.
Lund stad affärer

Handlingsutrymme dilemma

Nyckelord Skälig levnadsnivå, biståndshandläggning, handlingsutrymme, … ?

Hur en socialsekreterare upplever och tolkar de dilemman han eller hon ställs inför kommer också att påverka hur handlingsutrymmet kommer att utnyttjas. Men vilka alternativ som socialsekreteraren uppfattar finns inom handlingsutrymmet beror också på handlingsutrymme, då det inte finns en fastställd juridisk definition av begreppet ’’skälig levnadsnivå’’(prop.
Anstallningsbevis pdf

man som dodar sina kvinnor
auktoritar ledare exempel
rollbeskrivning ordförande
broker svenska
urnes stave church
photo stylist jobs
teorier i socialt arbejde

101 tillsammans - Mångkulturellt Centrum

En kvalitativ undersökning om hur handläggare inom Försäkringskassans sjukförsäkringssystem samt  Pedagogiskt dilemma: visningen. Dilemmat är att specialundervisningen ofta inte sätts in i ningen är underkastad skapar det handlingsutrymme som skolan. av S Backlund — Författare Sara Backlund och Caroline Bergkvist. Nyckelord Skälig levnadsnivå, biståndshandläggning, handlingsutrymme, … ?