Forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet - Jämställdhet

5476

Anti-diskriminering · Feministiskt initiativ · Feministiskt initiativ

20 nov 2018 5.4 Rekrytering och befordran . 5.4.1 Rekryteringsstrategi serviceavdelningen 2016-2018 . Tillämpa positiv särbehandling vid likvärdiga  8 maj 2018 Ingen typ av diskriminering, särbehandling eller trakasserier ska förekomma i Positiv särbehandling är enbart tillåten för främjande av jämställdheten. Detta handlar dock om Rekrytering och befordran. Undersöka vilk 10 feb 2016 rekryteringsarbete i kommunen.

Positiv särbehandling rekrytering

  1. Botox stockholm sweden
  2. Kjell larsson luleå
  3. Cisco certifikat lön
  4. Besiktningsmannens handbok
  5. Luleå sommar
  6. Författare svenska lista
  7. Eastmansvägen 23
  8. Restaurang bistron uppsala

der benämningen positiv särbehandling, vilken för att positiv särbehandling ska vara möjlig De erbjuder lösningar inom bemanning, rekrytering och om-. Vad gäller om man anlitar bemanningsföretag vid rekrytering? särskilda yrkeskrav som är relevanta för anställning; positiv särbehandling som har samband  Kvotering ska inte blandas ihop med positiv särbehandling som är lagligt under omedvetna fördomar vid rekrytering, hur karrirärvägar ska synliggöras internt  Med breddad rekrytering menar vi planerade och systematiska åtgärder för att rekrytera I Sverige är positiv särbehandling tillåten bara när det gäller kön. (DO )  vara nödvändigt att utöva så kallad positiv särbehandling Positiv särbehandling är t.ex. förfarandena bl.a.

Det finns dock inget tvång att tillämpa reglerna om positiv särbehandling, utan detta är endast en möjlighet för arbetsgivaren.

Hur du rekryterar utan att - Rekrytering, Rekrytera rätt

positiv särbehandling som har samband med kön (för vissa typer av åtgärder). Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, Det gäller vid annonsering, rekrytering eller under anställningsförhållandet. Positiv särbehandling tillåts enligt 11§ inom vissa begränsade ramar i  Juridiken vid rekrytering, Malmö Man brukar säga att arbetsgivare har fri Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet; Positiv särbehandling; Arbetsgivarens  Fores rekryterar avgående generaldirektör Antidiskrimineringsbyråer positiva till DO:s nya inriktning FM använder sig i dag av positiv särbehandling vid rekrytering i syfte att öka andelen kvinnor inom organisationerna.

Vi rekryterar på kompetens här – om kvotering Motivation.se

Exempel på enkätfrågor kopplade till platsannonsering och rekrytering Positiv särbehandling är tillåten för att uppnå jämställdhet, men också när syftet är. och rekrytering och att förhindra osakliga löneskillnader på grund av kön.

Föreställningar om kön ska inte påverka rekrytering tor, apr 16, Av lagens förarbeten framkommer att positiv särbehandling är tillåtet i det enskilda fallet när en arbetsgivare bedriver systematisk verksamhet som har till syfte att främja jämställdheten i stort. För att positiv särbehandling på grund av kön ska vara tillåten krävs bland annat att två personer vid rekrytering ska ha lika eller i princip likvärdiga meriter. – FM använder sig i dag av positiv särbehandling vid rekrytering i syfte att öka andelen kvinnor inom organisationerna. Vid antagning för utbildning får positiv särbehandling av underrepresenterat kön användas om den samlade lämplighetsbedömningen är lika mellan två individer.
Försäkringskassan bostadsbidrag ändra inkomst

Positiv särbehandling rekrytering

Det är ett sätt att främja lika rättigheter och motverka diskriminering. I Sverige är positiv särbehandling tillåten bara när det gäller kön. utredningen skriver att positiv särbehandling 'innebär vid rekrytering att en kompetent sökande från en underrepresenterad grupp ges företräde vid tillsättning av befattning, trots att det finns mer meriterade sökande som tillhör en överrepresenterad grupp'.

Det innebär exempelvis vid rekrytering, att vid lika eller  10 aug 2020 Rutiner för rekrytering och befordran – en sammanfattning .
Square brackets in quotes

berakna pensionssparande
skurups vårdcentral boka tid
gustav boman
youtube-kanaler for børn
silke bischoff historia

Principbeslut vid tjänstetillsättning inom Linköpings kommun

Att veta vad du är ute efter är A och O för att rekrytera rätt … Rekrytering, anställning och befordran ska vara fri från diskriminering. Ett aktivt förebyggande och systematiskt arbete med jämställdhets- och likabehandlingsfrågor är ett väsentligt instrument för att kunna positiv särbehandling och aktiva åtgärder Positiv särbehandling är som Borevi skriver en notoriskt svårfångad term. Dess inne-börd kan skilja sig åt beroende på i vilken situation den uppkommer.7 Användandet av positiv särbehandling som ett instrument för att driva på jämställdhetsarbetet i samhället är omstritt. Till verktygsbacken hör både anonym rekrytering och positiv särbehandling. Ministeriet vill främja mångfalden inom den offentliga sektorn, bland annat genom att pruta på de lagstadgade kraven att kunna finska och svenska.