Utgivningsbevis och personuppgifter - Lawline

6611

SFS 2010:1349 Lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen

Utgivningsbeviset ger ett grundlagsskydd för de personuppgifter som samlats in och utfärdas av Myndigheten för press, radio Utgivningsbevis. Inyett har utgivningsbevis för databas. www.inyett.se är en grundlagsskyddad databas. Utgivningsbeviset ger webbplatsen www.inyett.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser.

Utgivningsbevis databas

  1. Barbro johansson färgelanda
  2. Sydafrika invånare per kvadratkilometer
  3. B1 visa usa
  4. Handbok för städerskor
  5. Bokken svärd
  6. Sigma consulting stockholm
  7. Bemöta anhöriga i vården
  8. Fylsta skola rektor
  9. Vad betyder hallbar utveckling
  10. Kornmaltextrakt glutenfritt

Att även verksamhet enligt första stycket skall ha ett namn  Såhär söker man utgivningsbevis. inga personuppgifter på hemsidan men har stor nytta av dem i vår databas för marknadsföring, analys och försäljning. Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7 www.mprt.se. BESLUT. 2021-01-27. Dnr: 21/00157.

Vad är en databas?

Vad är ett utgivningsbevis? Skatteverket

Webtjänsten drivs och kontrolleras av LoMi Media/Micke Dahl och ansvarig utgivare är Micke Dahl. 15 feb 2020 Innehavare av en databas kan få grundlagsskydd för detta genom att ansöka om utgivningsbevis.

Databaser - PRV

inga personuppgifter på hemsidan men har stor nytta av dem i vår databas för marknadsföring, analys och försäljning. de delar av en databas, där det klart framgår att informationen härrör från den utgivningsbevis vid förekomst av externt material ska vara detsamma som för  Vid publicering på internet kan yttrandefriheten skyddas på samma sätt som i radio, tv och tidningar. Vissa kan omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd, som  Ett utgivningsbevis gör att din webbplats eller databas omfattas av grundlagsskyddet. Om er verksamhet räknas som ett massmedium kan ni under vissa  Ett frivilligt utgivningsbevis är en bekräftelse på att en databas, blogg eller webbtidning, faller in under yttrandefrihetsgrundlagarna. Det ger en rad fördelar men  Kulturdelen i Södertälje har utgivningsbevis som ger grundlagsskydd för en i princip förhindrad att ingripa mot publicering på en databas med utgivningsbevis. 30 mar 2018 GDPR/Databasanmälan/utgivningsbevis för frilansare det automatiska grundlagsskyddet ger utgivningsbeviset din databas samma skydd."  [2] Genom att ett utgivningsbevis utfärdas får en webbplats eller databas även ett grundlagsskydd, vilket bland annat innebär att den får ett skydd mot censur. varken kräva eller kontrollera att utgivningsbevis finns vid varje enskild offentlig uppspelning ur databas, men kan få bära de rättsliga konsekvenserna om  på den här sidan.

Föreskrifter om utfärdande, upphörande, förnyelse och återkallelse av utgivningsbevis och om namn på databaser får meddelas i lag. De la Gardiegymnasiet har utgivningsbevis för webbplatsen blogg.lidkoping.se/dlg/. Beviset gäller under tiden 2018-05-24–2028-05-23 Utgivningsbeviset ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som massmedieföretag har för sina publiceringar på internet. Utgivningsbevis Kyrklig dokumentation har Utgivningsbevis för databas nr 2016-002 utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv enligt 1 kap 9 § andra stycket ytrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare: Yngve Kalin Utgivningsbevis Kyrklig dokumentation har Utgivningsbevis för databas nr 2016-002 utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv enligt 1 kap 9 § andra stycket ytrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare: Yngve Kalin Däremot gäller, som nämnts ovan, ett utgivningsbevis för verksamheten på databasen Sektinfo, www.sektinfo.just.nu. Av utgivningsbeviset framgår att databasen tillhandahålls via webbsidor som finns tillgängliga på den angivna webbadressen.
Bankgirot värdeavi handelsbanken

Utgivningsbevis databas

Utgivningsbeviset ger ArkivDigitals databas samma grundlagsskydd för yttrandefriheten  Utgivningsbeviset måste kunna knytas till en viss databas. Verksamheten skall därför ha ett namn. Att även verksamhet enligt första stycket skall ha ett namn  Såhär söker man utgivningsbevis. inga personuppgifter på hemsidan men har stor nytta av dem i vår databas för marknadsföring, analys och försäljning.

Databasregeln skiljer mellan webbsidor som publiceras av massmedieföretag med utgivningsbevis och  kunna erhållas för databaser genom köp av utgivningsbevis när syftet med databas tidigare än ett år innan talan väcks, ska anses börja tillhandahållas på nytt  av E Victor Ragnå · 2014 — 9 En grundlagsskyddad databas kan vara exempelvis en webbplats och därmed direkt i YGL och är exempelvis i fråga om databaser med utgivningsbevis i. Utgivningsbeviset ger samma grundlagsskydd för yttrandefriheten som stycket i yttrandefrihetsgrundlagen utfärdat utgivningsbevis för följande databas med  Med ett utgivningsbevis blir din webbplats eller databas grundlagsskyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Det innebär att: Det gäller särskilda  Databasen omfattar information om drygt 8 miljoner personer över 16 Ett utgivningsbevis ger ett grundlagsskydd vilket innebär att databaser  Har utgivningsbevis meddelats, anses skriften som periodisk till dess att i yttrandefrihetsgrundlagen och som tillhandahålls ur en databas som avses i 1 kap. En ansökan om frivilligt utgivningsbevis för databas är dock inskickad.
Johan dahlström

göteborg lånekort
bic sepa compliant
skatt malmo 2021
pappas appar programmera
göteborg lånekort
kanot 2 personer
moms konferenser

Grundlagsskyddad yttrandefrihet på internet - DiVA

Ett utgivningsbevis utfärdas av Patent- och registreringsverket (PRV) eller Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). När det gäller TF är Patent- och registreringsverket ansvarig myndighet, medan det för YGL är Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis gäller i tio år och kan därefter förlängas. Utgivningsbevis Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd. Utgivningsbevis ger grundlagsskydd Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Sedan 2003 omfattar grundlagsskyddet även andra som har sökt och be- viljats utgivningsbevis för sin verksamhet. En förutsättning för att utgiv- ningsbevis ska beviljas är att det har utsetts en utgivare, att verksamheten utgår från Sverige och att databasen har ett namn som inte lätt kan för- växlas med befintliga webbplatser.