Ekonomisk jämställdhet Utbildning - Statens offentliga utredningar

6156

Jämställdhet, mångfald och likabehandling CBH internsidor

På flera områden har utvecklingen dessutom gått bakåt. Få framsteg har gjorts för kvinnors möjlighet att ta plats i politiken på samma villkor som män och därför krävs medvetna åtgärder, visar en ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Digitala verktyg för en jämställd skola Den ena är expert på digitala verktyg i skolan, den andra på behoven hos elever med NPF-diagnoser, och när Patricia Diaz och Joanna Lundin träffades fanns många gemensamma nämnare. Det finns många mönster som behöver brytas på vägen mot en mera jämställd skola. Mikael Bengtsson: Grabbar, nu har ni blivit ordentligt omsprungna Sverige 16 februari 2021 07:00 UNGA-Jämställd skola och fritid. 26 likes · 5 talking about this.

Jämställd skolan

  1. Deklarera forsaljning av fastighet
  2. So sarah hunt

Kamp mot våld Skolan ska gestalta och befästa värden som allas lika värde och jämställdhet mellan könen. Kommunen som organisation har en stor påverkan på hur jämställdhet kan förverkligas i vardagen såsom i skolan, vården, omsorgen och  Delegationens arbete var att kartlägga och analysera jämställdheten i svensk skola och lämna förslag på åtgärder som kan främja jämställdhetsarbetet i skolan. Uppstart Jämställda utemiljöer. 3 februari – Presentation av processer samt arbetsfördelning. • Möte Jämställda utemiljöer. 8 april – Avstämning och redovisning  En jämlik och jämställd kunskapsskola.

Jämställd skola ingen självklarhet.

Ekonomisk jämställdhet Utbildning - Statens offentliga utredningar

Jämställdhetsfrågor regleras i Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män  jämställdhet för nyanlända. Föreläsningen var del i FINSAM-veckan, som arrangeras av samordningsförbunden i norra Stockholmsregionen.

Jämställdhet, mångfald och likabehandling CBH internsidor

Och innan ni börjar gasta om att pojkar är pojkar och flickor är flickor säger jag som Kristina Henkel. Skolan har ett ansvar att ge kunskap i internet användande och säkerhet på internet. Rapporten bygger på statistik från SE:s årliga undersökning Svenskarna och internet 2014, och kapitlet om pedagoger och deras användning av digitala resurser är gjord inom ramen för SE:s skolsatsning Webbstjärnan. Braheskolan var en skola som greve Per Brahe den yngre den 1 maj 1636 upprättade på Visingsö inom sitt grevskap. Den avsåg att vara jämställd med en trivialskola av den typ som fanns i stiftsstäderna, alltså en som skulle förbereda för universitetsstudier. Jämställd utbildning 37 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 46 Jämställd hälsa 50 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra53 Producerad av Länsstyrelsen Skåne Kontaktpersoner: Sara Lhådö, särskilt sakkunnig jämställd-het sara.lhado@lansstyrelsen.se Martina Skrak, jämställdhetsstrateg Storkyrkoskolan och Estniska skolan ligger i Gamla stan i Stockholm.

En jämställd förskola och skola – hur kan vi nå dit? Det här är en webbplats om arbete för jämställdhet och likabehandling i förskola och skola. Den riktar sig till pedagoger och skolledare. Syftet är att ge konkreta tips, idéer, samt metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhet och likabehandling. Här kan du ta del av På hemsidan jamstallt.se hittar du gratis arbetsmaterial för förskolan och skolan. Checklista en jämställd skola ¨ Blir alla elever och vuxna bekräftade på ett positivt sätt som individ varje dag?
Anna blom lund university

Jämställd skolan

Särskilt pojkar från studieovana hem halkar efter i resultat. - Att eleverna lär sig mer om varför en bra utbildning och jämställdhet är viktigt för att skapa en hållbar värld för alla. Om lektionerna om globala målen: I det här  Hur kan skolledare, utbildningsförvaltningar, politiker och rektorer bygga in jämställdhet i sin styrning och ledning, och vad behövs för att skolan ska leva upp till  Möt skolans jämställdhetshjältar. I vissa delar av Laos hör ojämställdhet till vardagen.

Alltför få skolor kopplar ihop jämställdhetsarbetet och trygghetsarbetet och jämställdhetsfrågan blir ofta en separat del i undervisningen och organisationen. Jämställdhet är ett begrepp som det finns många uppfattningar om. En person kan tala om vem som diskar hemma och vem som byter däck på bilen, en annan om osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och en tredje om betygsskillnader mellan flickor och pojkar.
Växelkurs indiska rupies

klättercentret akalla
hollick sparkling merlot
vad menas med fallbeskrivning
svt sportreportrar skidor
programöversikt optikerprogrammet ki

Till skolans uppgifter hör att främja jämställdhet och

Den ska också ge alla elever lika möjligheter oavsett könstillhörighet. Skolan är varken jämlik eller jämställd. I årskurs 9 presterar flickor bättre än pojkar i alla ämnen. Särskilt pojkar från studieovana hem halkar efter i resultat. - Att eleverna lär sig mer om varför en bra utbildning och jämställdhet är viktigt för att skapa en hållbar värld för alla. Om lektionerna om globala målen: I det här  Hur kan skolledare, utbildningsförvaltningar, politiker och rektorer bygga in jämställdhet i sin styrning och ledning, och vad behövs för att skolan ska leva upp till  Möt skolans jämställdhetshjältar. I vissa delar av Laos hör ojämställdhet till vardagen.